Alginater inom invärtesmedicin

Svenska Läkartidningen N:r 19, 1957

Från Med klin 1, S:t Görans sjukhus, Stockholm (Chef: Docent Birger Strandell)

Alginater inom invärtesmedicin av Fil. lic. Hoger Nyström och Med lic. Gullve Swenning.

Vår önskan var från begynnelsen att få fram ett ämne, som var mättnadsgivande utan att vara kaloririkt, som kunde begagnas längre tidsperioder utan att verka retande, som ej vid långvarigt nyttjande visade sig vara toxiskt och som ej kunde befaras ge upphov till konkrementbildningar. Vi valde alginater, vilka visat sig äga en för våra ändamål lämplig växling av fysikaliska egenskaper vid olika kemiska förutsättningar.

Alginsyrorna framställdes ur algarter av släktet laminaria digitata.

”Alginaterna (carrageen) nyttjas i stor utsträckning som emulgerings- och stabiliseringsmedel vid marmelad- och sylttillverkning sam vid framställning av en del farmaceutiska preparat såsom salvor och krämer”

Carrageen anses vara den mest lättsmälta av alla havsalgarter om den kokas med vatten eller mjölk i cirka 15 minuter. Används i vissa länder som modersmjölkersättning, vid uppfödning av lamm, smågrisar, kalvar och föl, men även för ungar av släktet homo sapiens.

Angående laminariaalginatets inverkan som enda hjälpmedel vid bantning, viktminskning, förutom reducering av kosten.

”Patienterna har rekommenderats viss kostinskränkning och fått dietföreskrifter samt en regim och levnadsföring, som bättre passar deras tendens att lägga på hullet. Nästan alla har under behandlingen varit i sin fulla sysselsättning.

Av de 138 fall, som varit under behandling och kontroll mer än 2 månader, är flertalet kvinnor. Normalvikten har beräknats efter formeln: längden i cm – 100= normalvikten i kilo. Övervikten har i somliga fall varit ganska måttlig, medan den i andra fall varit desto mer imponerande. För flertalet rör det sig om en övervikt mellan 15 och 30 kg.

Av materialet har stora flertalet magrat programenligt som godtagbart resultat har vi tagit minst 1,5 kg per månad i genomsnitt under behandlingen. Naturligtvis har resultatet varit bättre i början: ju närmare idealvikten vederbörande kommit, desto trögare har det gått.

På många patienter med ulcus- sjukdom (magsår), har vi även försökt med alginatbehandling. Det rör sig om endast 16 stycken, alla med röntgenkontroller (röntgenologiskt verifierade ulcera). De har tagits in på sjukhus, ställts på sedvanlig ulcusregiim med diet samt fått alginatbaserade preparat. Någon annan medicinering har ej fått förekomma. De flesta blev snabbt besvärsfria , medan de övriga märkte en avgjord lättnad i sina symptom. Framförallt försvann raskt tidigare obehag av magsyra. Vid röntgenkontroller kunde god läkning ses. Det verkar alltså som om preparat av denna typ kan vara välgörande för ett visst slags magklientel. Under behandlingen märkte vi även vid flera tillfällen att tidigare besvärande diarétendens betydligt förbättrats.

Laminaria digitata for Internal Medicine.

(Laminaria digitata är det latinska ordet för fingertång som finns på svenska västkusten, översättarens anmärkning).

Summary: Since 1954 we have been working on alginate based remedies for, among others, treatment of adipositas and som ventricle illnesses. Earlier no alginates have been used for these purposes in the internal medicine. (In Sweden i.e.) 1955, we presented a preliminary bulletin (9) and gave further information at a speach, April 1956, in Svenska föreningen för invärtesmedicin (The Swedish Association for Internal Medicine.

We have now during three years used these remedies against adipositas in connection with diet- and regimkeeping. Good results have been obtained with 100 of 138 persons. who have been under treatment during more than 2 months. Some patients did not follow the diet- and regimekeeping. As alginates have a considerably absorbing and acid binding effect which is protracted, we have also tested them on clientele with symptom of ventricle. Acid troubles have thereby been eliminated and with ulcus patients a good healing has in several cases been noticed.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar