Kan man verkligen äta alger?

Bland algerna finns många av våra nyttigaste och godaste vilda matväxter. De är rika på proteiner, mycket rika på vitaminer och framför allt enastående rika på spårelement, inte minst jod och selen. Av våra grundämnen finns ju alla i havsvattnet, och algerna är kända för en unik förmåga att ta upp och anrika spårelementen. Landväxterna är inte så dåliga de heller, men jorden de står i har inte mer spårelement än de mineral som de bildats ur. De har också en fiende som algerna slipper: människan som utgör det det stora hotet mot spårämnena i vår föda. Dels utarmar vi den odlade jorden genom att med skördarna bortföra kväve, fosfor och en mängd spårämnen och med konstgödning bara tillföra kväveföreningar, fosfater, möjligen kalk och kalium men inte några spårämnen. Dels utarmar vi både odlad och obruten mark genom att industrier och bilism orsakar det sura regn, som löser ur marken och för bort en hel del ämnen vars löslighet ökar kraftigt i sur miljö. Bara havet är opåverkat. Det är för stort och havsvattnet är buffrat, balanserat så att det inte rubbas ur sitt neutrala pH-värde av att blandas med surt regn. Det enklaste och naturligaste sättet för oss att kompensera oss för en minskning av de spårämnen som av nämnda orsaker hamnar i farozonen, är att också äta en lämplig mängd föda från havet.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar