enzymer och spårämnen

Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i den levande cellen. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilken kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium,, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnene. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustri eller vid matlagning. Under dessa processer kan dessutom enzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: (I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom p 450, i vilken järn spelar en central roll för att enzymsystemet skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoidhormoner genom att oxideras av detta enzyms järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan, till ofarliga produkter.)

Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är Carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarmkanalen vilket spjälkar av och tar hand om Tyrosine, en av 8 essentiella Aminosyrorna, från Polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in med maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passa in i enzymets aktiva säte.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar