alger och djur

I veterinärhögskolans kompendium läser vi: ”genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i djurkroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen, som visat sig vara var absolut nödvändigt för djuren”. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan. Vid analys av havsalger har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). ”Spårelementen utgör katalysatorer i hormon- och enzymsystemet eller också är de enzymaktivatorer.” En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen), mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel natrium, kalcium, fosfor, svavel, magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små och mycket små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molybden och så vidare. ”En hel del spårelement har sin verksamhet förlagd till cellerna, där de påverkar de kemiska reaktionerna”. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitaminer än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som saknas i landväxter). Havsalger har naturlig antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och sedan överförs till människan). ”Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar”. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödning (utan spårelement) gör att vår kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårelementen och för mycket av vissa andra grundämnen. Grundämnesbalansen i våra och djurens kroppar har förlorats. Havsalger bidrager till att återställa denna balans. Därför är havsalger bra för häst, nöt, svin, får, getter, hundar, katter, fjäderfä och så vidare.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar