patentsökt hårbottensalva med alger

Här avses ett preparat som har dubbelverkande påverkan på håravfall och stimulera håråterväxt. För att förhindra ett oönskat håravfall behövs en testosteronreceptorblockerare som flutamide. Uppkomsten av håravfall kan härledes till följande orsak. En icke önskad omvandling av det fettämne som tillföres varje hårsäck. Viskositeten av det fettämne som de fettproducerande cellerna framhäver är avhängigt av testosteronmängden som påverkar den fettproducerande cellen. Ju mer testosteron som påverkar den fettproducerande cellen, desto högre viskositet får fettämnet. Om en hårproducerande hårsäck tillföres ett fettämne som har för hög viskositet, det vill säga är vaxliknande, påverkar detta de hårproducerande cellerna på negativt vis, och leder till de hårproducerande cellernas för tidiga åldrande och död. Således leder en hög testosteronhalt även indirekt de hårproducerande cellerna till inaktivitet. Genom en lokal exteriör applikation av flutamide förhindras väsentligt mängd av testosteronet att fästa på sin receptor. Detta får till följd att de fettproducerande cellerna och de hårproducerande cellerna påverkas av en mindre mängd testosteron, vilket i sin tur innebär att viskositeten hos det producerande fettet blir lägre. När det fett som produceras ges en lägre viskositet elimineras de ovan nämnda problemen avseende håravfall och kan därför undvikas eller åtminstone drastiskt reduceras. Dessutom skyddas de hårproducerande cellerna från testosteronets direkta inaktivitetspåverkan. Denna hårbottensalva bygger på speciella alger som är gynnsamma för huden.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar