Havsalgerna kan rädda oss: mot struma

Havet har jättelika näringsreserver i havsalgerna och om de används på rätt sätt visserligen inte kan stoppa världssvälten men väsentligt bidra till att lösa problemen med de många bristsjukdomarna. Det finns cirka 400 miljoner människor som bor på höglandsplatåerna runt om i världen och lider svårt av struma. Dessutom har mer än en miljard människor masksjukdomar bland annat till följd av undermåliga hygieniska förhållanden. Här kan verkligen havsalgerna spela en oerhört viktig roll. Anledningen till struma är brist på jod. I en del höglandsområden är problemet så stort att såväl människor som tamboskap och vilda djur har en förstoring av sköldkörtel. De som bor vid kusten får däremot aldrig någon jodbrist, eftersom de alltid på något sätt får i sig havsväxter eller fisk och därmed jod. Jag skulle vilja att u-landshjälp gavs på ett sådant sätt att kustbefolkningen skulle få en ekonomisk möjlighet att utvinna de algresurser som finns och att sätta igång med egna odlingar. Algprodukterna skulle sedan användas till närings- och vitamintillskott för att bota bristsjukdomar och till exempel transporteras upp i bergländerna. Som det är nu håller alltför många u-länder på att släppa sina egna algvanor för att i stället tillgodose efterfrågan från i-världen.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar