Havsalgerna kan rädda oss: mot mask

När det gäller masksjukdomar importerar u-länderna i dag maskmedel för dyra pengar i stället för själva framställa det eller behålla de havsalgmedel man producerar. Det finns speciella algarter som innehåller starka doser maskmedel och framförallt borde dessa odlas. För att helt kunna utrota masken måste oftast hela miljöer rensas. ja, det kan till och med bli nödvändigt att omstrukturera hela samhället. Oftast är också arbetslösheten mycket stor i dessa länder och den kan samtidigt avhjälpas eftersom havsalger är mycket arbetskrävande genom att de måste skördas för hand.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar