Havsalgerna kan rädda oss

Just arbetskraftsintensiviteten gör att det inte är lönt att låta industriländerna satsa på havsalgodling medan u-länderna med sin rika tillgång på arbetskraft här har en stor fördel. Men det är så att de största reserverna finns i de kalla vattnen just där arbetskraften är dyrare och produktionskostnaderna därför också blir högre. På bara några år har insamlandet av havsalger genomgått en stor förändring. Från att tidigare bara ha tagit tillvara det som naturen gav har man nu börjat ägna sig åt mer tekniskt avancerad odling på rep och trä under kontrollerade former. I industriländerna odlar man havsalger i bassänger i växthus och USA planerar att stor uppodling av öppna havet. Odlarna i Japan köper sina tånggroddar på nät eller rep från sporodlande laboratorier och placerar ut dem i havet. Är det inte inte ”såningstid” djupfryser man sporerna tills det är dags att sätta dem i vattnet. Ett visst problem i sammanhanget är emellertid havsalgernas förmåga att suga åt sig de föroreningar som kan finnas i vattnet. De japanska ”nori”-odlingarna fick därför flyttas från Tokyo-bukten, när denna blev alltför nedsmutsad. Men det är ovanligt att nedsmutsningarna driver alltför långt ut till havs. Kloaker fungerar faktiskt som en sorts gödsel på havsalgerna och hjälper dem att producera B12-vitaminet som de inte kan göra på egen hand. Men man skall inte plocka tång från vatten närma utsläpp. Havsalger har inte hittills under vetenskapliga former testats på människor men däremot på djur. Vid nordiska lantbrukshögskolan har man jämfört algtillägg med de vanliga tillägg av vitaminer och salter som brukar ges till kor och kycklingar och funnit att man med alger som tillskott får både mer mjölk samt fler och större ägg.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar