Havsalgerna kan rädda oss: som gödning

I Frankrike har inom jordbruket sedan början av 70-talet använt en kalkalg som alternativ till den vanliga odlingen med konstgödning och giftbesprutning. Ur algen som finns i stora rev vid franska Atlantkusten framställs ett algmjöl som används vid gödsling. Det innehåller stora mängder kalcium, magnesium och olika spårämnen. Förutom att det ger en bättre och större skörd anses det också förbättra jordens biologiska kvalitet och därigenom också kreaturens hälsotillstånd. Om man har använt algmjölet till gödsling har också skadeinsekter och växtsjukdomar försvunnit i stor utsträckning och det räcker med några få besprutningar på varje skörd. Också här i Sverige tror jag att vi skulle kunna utnyttja havsalgodling som binäring för fiskarna. Arbetsinsatsen kan göras när det är storm, när båtarna står på reparation eller när fiskekvoterna är uppfyllda. Dessemellan växer havsalgerna mer eller mindre utan tillsyn. Min mening är att odlingarna ska kunna skötas av en familj och investeringen ska inte behöva bli alltför stor. Man skulle prova ett system med växthusodling som håller på att utprovas i Kanada.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar