En naturlig väg till hälsa

claskelp är ett naturmedel framställt ur havsalger. Dessa havsalger som växer i de stora oceanernas orörda djup utgör daglig föda för många av havens invånare, dessutom har de visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. I sin rena havsmiljö ta havsalgerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av, till exempel kalcium, kalium, selen, vitaminer, fibrer, Omega 3 och ubiquinon Q-10, samt betakaroten. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Ett högt (45%) innehåll av kostfiber är mycket nyttigt även för tarmfunktionen, som till en början kan öka något innan den stabiliseras. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgsintag enligt följande. Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Detta skall inte glömmas bort, då det avgör förhållandet mellan sjukdom och hälsa. Men det goda näringsinnehållet är inte allt. Claskelp har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel, bly, kadmium och kvicksilver, ur kroppen. Det är algernas kostfibrer, de så kallade alginaterna, som står för det renande arbetet. Algerna ger dig alltså både ett starkt tillskott av de nyttiga ämnena som du behöver och ett kraftfullt skydd mot det onyttiga du vill slippa.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar