alger och spårämnen

Spårämnens betydande roll i enzymer. Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i de levande cellerna. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilket kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink, magnesium, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnena. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustrin eller vid matlagningen. Under dessa processer kan dessutom coenzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller på grund av för höga eller för låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel: I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom P-450, i vilket järn spelar en central roll för att enzymsystement skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoid-hormoner genom att oxideras av detta systems järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi till exempel får i oss med födan, till ofarliga produkter. Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarm kanalen vilket spjälkar av och tar hand om tyrosine, en av de 8 essentiella aminosyrorna, från polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in i maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyror det vill säga endast denna vänsterform passar in i enzymets aktiva säte. Spårämnenas viktigaste funktion är oftast att tänja ut elektron-molnen i ämnet som skall spjälkas så att dessa går lättare att spjälka av. Normalt skulle det gå utan enzymer vid en så hög temperatur som som cirka 300 grader C men m.h.a. enzymer behöver kroppen ej ha högre temperatur än 37 grader att samma reaktioner skall ske med samma hastighet.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar