alger och tång

Makroalg och tång är en stor alg och går därför under namnet marin makroalg. Algen var den första livsform på jorden som utvecklades med hjälp av fotosyntesen för ungefär en och en halv miljard år sedan. Algerna ansvarar för den syrahaltiga miljön på planeten som gör jorden beboelig för människor och djur. Alla växter, djur och människor på jorden härstammar från algerna.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar