Havsvatten och människans blodvätska

Om livet började när jorden fick hav och atmosfär och ett ozonskikt till skydd mot solens ultravioletta strålning och om vi jämför denna tid med ett dygn, då har människan funnits i fem minuter och varit jordbrukande i två sekunder. Sedan dess har vi hunnit åstadkomma en hel del och det är egentligen bara havet som står kvar någorlunda oskadat. Därmed inte sagt att havet inte skulle ha förändrats under årsmiljonerna. När det första lade sig till ro i jordens svalnande svackor var det ju sötvatten. Sedan har salthalten efter hand stigit till nuvärdet 30-34 promille. Alla salterna har inte ökat i samma takt som koksaltet. Urhavet höll relativt sett mycket mer kalium och mycket mindre magnesium än nutidens hav. Detsamma gör människans blodvätska. Den har nästan dubbelt så mycket kalium men bara en sjuttondel så mycket magnesium som nutida havsvatten (relaterat till natriumhalten). En fascinerande teori påpekar att jämförelsen visar att blodserum har exakt samma proportioner som havsvattnet hade när de första ryggradsdjuren lämnade havet och gick upp på land. Vårt blod är rätt och slätt ett fossilt havsvatten – vårt fostervatten likaså! Bevisbart eller ej, säkert är att vårt blod är en fruktansvärd konservativ vätska, som inte tillåter några förändringar i salthalt eller andra värden.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar