Alger och THX

Forskningen om havsalger är ännu bara på begynnelsestadiet. De forskare i USA som sysslat med havsalger hävdar emellertid att algernas mineraler och spårämnen är mycket viktiga för våra inre organ. Här kan vi se på thymuskörteln till exempel som ju THX-Sandberg sysslade med. Thymuskörteln eller brässen, är mycket beroende av spårämnen för att fungera och här hävdar Sandberg samt en del utländska forskare att thymushormoner har den egenskapen att de stöter bort främmande kroppar som infekterar olika organ. Det är riktigt att man har kommit fram till att havsalger har en läkande effekt på olika sjukdomar. Alla våra inre organ och körtlar är således mycket beroende av alger för att få de mineraler och spårämnen som de behöver. Våra hormoner, vars funktioner ännu till stor del är en gåta, har forskarna också funnit att var mycket beroende av spårämnena i alger för att fungera. Det är omöjligt att få fram mineralerna och spårämnena på konstlad väg. Dessutom verkar mineralerna som gift för kroppen om man får dem i för stora doser. I algerna förekommer det oerhört lite av varje ämne och proportionerna är helt rätt, detsamma som vi har i blodet. När du plockar dina alger försök att välja vatten som rena från industriutsläpp. Här hävdar emellertid forskarna att havsalgerna har en neutraliserande effekt på gifter i våra kroppar, att de till och med har förmågan att rensa ut radioaktivitet. Om man går efter regeln att aldrig använda alger som är tunnare än ett hårstrå kan man använda alla alger som växer i havet. Man kan lukta och smaka sig fram och inte råka värre ut än att man träffar på någon tång som inte är god i smaken. Inget är giftigt.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar