Algmix

Forskningsrön på senare tid har visat att alger har en lika god blodtrycksänkande effekt på patienter med mild hypertoni som betablockerare, dessutom utan biverkningar. En tänkbar förklaring kan vara algernas höga halt av eikosapentaensyra (EPA). Denna inverkan på cellmembranets fettsyrauppbyggnad så att arakidonsyran (förstadie till prostaglandiner) hämmas och därmed produceras mindre mängder av bland annat den kärlaggresiva substansen tromboxan A2. Även de proinflamatoriska leukotrinerna blockeras. Detta kan i sin tur ha en hämmande effekt på reumatoid artrit. Våra alger har också den sympatiska egenskapen att de ökar kalium/natrium förhållandet i kroppen, tack vare en trolig jonbytareffekt.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar