algdrink

Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystem eller också är de enzymaktivatorer. En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen, som förekommer som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden osv. En del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter). Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och överförs till människan). I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktiga hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, Omega-3 och ubiqunonet Q-10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra av grundämnena. Algdrinken återställer den grundämnesbalansen som gått förlorad. Den har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur kroppen. Det är kostfibrerna, de så kallade alginaterna, som står för detta renande arbetet. Algdrinken gör följande: reglerar blodsockernivån, sänker kolesterolhalten i blodet, motverkar blodtryckshöjning, binder tungmetaller, är fiberrikt och förbättrar tarmfunktionen, innehåller de essentiella EPA och DHA, har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan. I algdrinken finns också zeoliter som baseras på mineralernas förmåga att absorbera och binda bakterier som är främmande för munhålan. Membranfunktionerna i deras cellväggar störs och därigenom hindras deras förökning. Flera av munhålans sjukdomar – som blödningar i tandköttet, tandstensbildning, kronisk halsinfektion m.fl. – kan härledas till ökning av oönskad bakterieflora. Traditionella desinfektionsmetoder skonar inte munhålans nyttiga bakterier – i motsats till zeoliter som bara påverkar bakterier som är främmande för munhålans miljö. Gula tänder (pga rökning), dålig andedräkt, tandköttsblödning m.m. kan med framgång motverkas. 1 gram preparat täcker upp till 60 kvadratmeter tack vare den porösa strukturen. Tunntarmens yta hos människan är omkring 10 kvadratmeter, och det är där matsmältningen huvudsakligen sker. Zeoliterna gör att upptagningen av de spårämnen som preparatet innehåller sker mycket effektivt, det vill säga fyrdubblas under en matsmältningscykel. Här hittar vi förklaringen till den spektakulära effekt zeoliter har mot osteoporosis, anemi, hösnuva, olika magproblem, magsjuka av neurotiskt ursprung och även sömnlöshet. Porsystemet absorberar gaserna som produceras i magen under matsmältningen och ökar dess viktiga komponenters (svavel och kväve) upptagning i organismen. Algdrinken är effektiv mot matsmältningsproblem orsakade av väderspänning och gallproblem. Jonbytet som sker på mineralernas stor specifika yta skiftar pH-värdet i matsmältningssystemet mot ett neutralt värde, som gör algdrinken effektiv mot olika magsyreproblem. Genom sin bakterieabsorberande effekt är algdrinken lämplig i samband med förebyggande av sjukdomar som kan orsakas av ex. salmonellabakterier och Ehec.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar