alger 1

Alger är det sammanfattande namn på olika organismer med helt olika egenskaper. Det är därför viktigt att veta vad man talar om när man talar om alger. Makro-alger är stora. Man kan ta i dem en och en. Hit hör bland annat vad vi i dagligt tal benämner i begreppet tång. Däri ingår flera olika alger såsom brunalger, rödalger och många grönalger. Mikro-alger är mikroskopiskt små, vanligen encelliga eller kolonier av celler, som är oberoende av varandra. De är så små, att det kan finnas miljontals av dem i enda liter vatten. Då ser vi dem som vatten-blomning, en färgning av vattnet eller bara som en grumling, så att vi inte kan se särskilt djupt ned i vattnet. Hit hör bland annat Spirulina och de så kallade mördaralgerna. Ingendera av dessa alger har den avlägsnaste släktskap med någon makro-alg. En räka är faktiskt närmare släkt med en valfisk än Spirulina är släkt med knöltång eller bladtång. Till och med knöltången är närmare släkt med både räkan och valfisken än med Spirulina, som faktiskt är en bakterie, för både växter och djur har samma sorts kromosomer och samma sorts cellkärna. Spirulina däremot hör till cyanobakterier och står biologiskt sett närmast vanliga bakterier, vilket inte hindrar att den också är nyttig och mycket rik på proteiner. Ännu mindre än Spirulina är ett par andra mikro-alger, som kan vara nyttiga. Chlorella och Dunaliella. Dessa råkar ha nära släktingar bland makro-algerna, nämligen grönalger, som de flesta av oss känner till som påväxter på båtar, bryggor och förtöjningslinor.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar