Alger. Havets allsidiga skyddsnäring för människor och djur.

Det obesprutade växtlivet finns i oceanen. Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Alger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla inorganiska ämnen till organiska genom fotosyntes. Alger svarar för den största omvandlingsprocessen till detta näringssystem, som förekommer på vår jord. De innehåller klorofyll och andra pigment för att absorbera radiationen och förvandlar koldioxid och vatten till kolhydrater. De innehåller full uppsättning av mineraler, spårämnen, enzymer, co-enzymer, vitaminer, tillväxthormoner och många organiska sammansättningar, som har inflytande på fortplantningen och överlevnad under extrema förhållanden. Algerna utnyttjar alla element, som ingår i havsvattnet. Det vill säga alla grundämnen som finns. Alger innehåller större mängd vitamin A och D än torskleverolja. De innehåller alla B-komplexets vitaminer, vitamin C och E. Det är ett faktum, att man finner vitaminer och mineraler i större mängd hos alger än hos någon landvegetation. Proportionerna av mineralämnen i havsvattnet är nästan identiska med människans blod. Algerna har antibiotiska egenskaper. Den bakteriostatiska effekten (bakterierna i jämnvikt) motverkar bakteriernas skadliga inverkan utan att ge upphov till biverkningar och allergier. De har neutraliserande effekt på giftiga substanser genom sitt överflöd av särskilda enzymer och sitt vitamin C innehåll. Väte ion koncentrationen av extraktet hos de flesta algerna är nära det neutrala (pH 7,5). Algerna innehåller alla element, som är nödvändiga för bildande av och reparation av kroppens celler. Algerna har läkande och lindrande egenskaper vad gäller alla former av irritationer och inflammationer på huden.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar