Algerna och tång

Algerna och tång behöver samma näringsämnen, som de högre växterna. Nitrat och fosfat hör till dem som direkt påverkar tillväxten. Halten av dessa ämnen varierar med årstid och plats. På sommaren kan det ibland uppstå brist; då minskar tillväxten. I förorenat vatten finner man emellertid ofta höga halter av nitrat och fosfat, som kan ge massförekomst av vissa arter eller slå ut andra känsliga arter.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar