Algerna, tång och vatten

Vattenståndsväxlingar har stor betydelse för vegetationens utbildning. Vid de flesta kuster finns ett mer mindre kraftigt tidvatten. Skillnaden mellan högvatten och lågvatten är vanligtvis omkring 1,5 – 3 meter, men i vissa områden kan skillnaden vara så stor som 17 – 18 meter. Vid vår västkust är tidvattnet endast några decimeter, Rörö 4 decimeter, och minskar mot söder. Större betydelse har de vattenståndsväxlingar som förorsakas av vindar och lufttrycksändringar. Under vinterhalvåret registreras i regel de högsta och lägsta vattenstånden. Skillnaden kan vid enstaka tillfällen uppgå till 1,5 meter. Man kan indela området av stranden, som påverkas av havet, i tre zoner: supralitoralen, det område ovanför vattenytan som påverkas av vågskvalp och stänk, litoralen, den zon där vattenståndet växlar och sublitoralen, den zon som aldrig blottläggs.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar