Praktisk användning av alger och tång

Havsalgerna och tång är en värdefull naturtillgång. Med alger och tång som råvara kan en lång rad produkter framställas. Detta har man känt till länge. Under 1600- och 1700-talen utvann man soda för glastillverkning, och hela 1800-talet utgjorde algerna och tång råvaran vid jodframställning. Under första världskriget framställdes krut av alger och tång. I vårt eget århundrade utvinner kemisterna allt fler och fler produkter. Det är framför allt ur röd- och brunalger som man nu för tiden får ämnen som används i en mängd olika industrier. Agar är en av de äldsta produkterna och framställdes redan på 1600-talet i Japan. Den utgörs av ett torkat gelé, som fås ur diverse rödalger. Algerna och tången torkas, bleks och tvättas, därefter extraheras agar med kokande vatten. Lösningen renas sedan på olika sätt, och slutprodukten erhålles genom frysning. Agar används på många sätt inom livsmedelsindustrin. Den kan användas som emulgeringsmedel och klarmedel för vin och öl. Det har även medicinsk användning som avmagringsmedel, laxativ och läkning av sår.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar