Alginater

På 1800-talet upptäcktes ämnet algin hos brunalger. Algin kan man lösa ut med soda eller natronlut. Lösningen renas och till slut får man ren alginsyra eller olika salter därav som kallas alginater. Användningen av alginater är mångsidig. De har stor förmåga att svälla, och används som förtjocknings- och emulgeringsmedel inom livsmedels-, färgindustrin-, läkemedelsindustrin-, pappersindustrin och byggnadsindustrin. Andra produkter som erhålls av brunalger är fucoidan och laminaran, som har medicinskt intresse genom sin blodantikoagulerande egenskaper. Mannitol utnyttjas farmakologiskt vid tablettframställning och i diabetikernäringsmedel. Dessutom används det inom lack- och fernissaindustrin. Alginatindustrin har expanderat starkt. Den är präglad av hård konkurrens, och alltjämt etableras fabriker i nya områden. Stora alginatproducenter är USA, Storbritannien, Norge, Kina och Japan.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar