Alger och tångs näringsvärde

Proteininnehållet är genomsnittligt högt hos algerna, men det varierar inom olika arter med årstiderna. Även växtens ålder och växtplats är betydelsefulla. Människan kan inte tillgodogöra sig hela proteininnehållet. Detta beror på att algernas cellväggar är svåra att spjälka. Bland djuren kan idisslare bäst utnyttja äggviteämnena. Förutom den mekaniska sönderdelningen sker hos dem också en bakteriell uppmjukning av cellväggarna. När man kokar, steker, rostar eller djupfryser algerna underlättas också utnyttjandet av proteinet.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar