Havsalger i farmaci och medicin

Sedan lång tid tillbaka har marina alger använts inom folkmedicinen, som medel mot diverse åkommor. Vetenskaplig forskning har visat att många av dessa alger är viktiga för farmacin som medikamenter. Rödalgen Digenea simplex är effektiv mot inälvsmask. Det aktiva ämnet är en aminosyra, som kallas kaininsyra. Digenea förekommer inte i Sverige, men enligt sedvänjor kan korallalgen och havssallaten Ulva lactuca användas i samma syfte, jag har plockat dessa på Rörö och Fotö. De två sista algerna är vanliga vid vår västkust. Många hos oss vanliga grön-, brun- och rödalger har visat sig har antibiotiska egenskaper. Särskilt intressant är ett extrakt av att vissa alger är aktiva mot vissa virussjukdomar som herpes, influensa och påssjuka, och japanska försök med möss har påvisat ämnen från alger, som haft hämmande effekt på cancer. Brunalgen Laminaria är verksam mot högt blodtryck. Det visar ett japanskt försök med lamininoxalat, som extraherats ur Laminaria Digitata. Patienter som behandlats med extraktet blev symtomfria. Algernas polysackarider har förmåga att binda metalljoner. Detta kan utnyttjas vid förgiftningar orsakade av metaller eller radioaktivt strontium.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar