Seaweed Fertilizer / Tångväxtnäring

En unik sammansättning av blåstång, sågtång, knöltång, fingertång och karagentång.

Kan användas till rotvattning och bladsprayning. Stimulerar till ökad rotmassa som därigenom ger växten större möjligheter till vatten och näringsupptagning. Mikrobernas aktivitet i jorden ökar, växterna blir mera stresståliga, får starkare skottillväxt och motståndskraft mot sjukdomar. Plantorna blir friskare och står emot frostangrepp bättre samt avkastningen blir högre och lagringsegenskaperna bättre.

Kan användas till gräsytor, blommor, buskar, träd, bär- och fruktodling, grönsaker, potatis, fodergrödor, oljeväxter, vinodling, allt inom växtodling, kompostering mm.

Tång kan med fördel sprayas på växterna och tas då upp i bladen. Denna smak på blad och knoppar tycker inte rådjuren om utan ratar dessa växter.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar