Seaweed Fertilizer / Tångväxtnäring

En unik sammansättning av blåstång, sågtång, knöltång, fingertång och karagentång.

Kan användas till rotvattning och bladsprayning. Stimulerar till ökad rotmassa som därigenom ger växten större möjligheter till vatten och näringsupptagning. Mikrobernas aktivitet i jorden ökar, växterna blir mera stresståliga, får starkare skottillväxt och motståndskraft mot sjukdomar. Plantorna blir friskare och står emot frostangrepp bättre samt avkastningen blir högre och lagringsegenskaperna bättre.

Kan användas till gräsytor, blommor, buskar, träd, bär- och fruktodling, grönsaker, potatis, fodergrödor, oljeväxter, vinodling, allt inom växtodling, kompostering mm.

Tång kan med fördel sprayas på växterna och tas då upp i bladen. Denna smak på blad och knoppar tycker inte rådjuren om utan ratar dessa växter.

Lämna ett svar