Havsalger och detox

Havsalger hjälper din kropp att bli av med gifter som samlats in i kroppsvävnaderna genom maten och omgivningen. Nuvarande forskning visar att vi lever bokstavligen i en sjö full av kemikalier – kanske så många som 80.000 st som är farliga för kroppen. Vid en studie av blodet på nyfödda visade det sig att de hade 287 olika industrikemikalier, av dessa många som vi vet orsakar cancer och är skadliga för hjärnan och nervsystemet.

Havsalgerna och då särskilt alginaterna som finns i de bruna havsalgerna tar med sig de samlade tungmetallerna och radioaktiva isotoperna det vill säga binder upp dessa ämnen som sedan följer med ut naturligt ur kroppen och hindrar kroppen för att absorbera dem. För exempelvis rökare som samlar på sig mycket strontium och kadmium hjälper havsalgerna till att föra bort detta. För de som arbetar i miljöer som hårsalonger, målning, tryckerier, rörmokare, mekaniker, hygienister och tandläkeri utsätter sig för större risker än genomsnittsbefolkningen av farliga ämnen. Konsumera man havsalger hjälper man till att motverka denna påverkan.

Att hjälpa din kropp att bekämpa strålningsgift och skydda den från farliga effekter är en annan viktig funktion för havsalgerna. En källa av strålningsgift i omgivningen är den luftburna radioaktiva joden-131, orsakad av läckor från kärnkraftverk (Fukushima) och vapen och tester av dessa i hela  världen. Joden-131 finns inte bara där du andas utan också på land där marken och jordbruket med djuren finns och kan hamna på ditt matbord. Faran med denna isotop är att den lätt tas upp i sköldkörteln. Var 18:e minut passerar hela blodvolymen genom sköldkörteln, där joden-131 kommer att absorberas av sköldkörteln om den tillåts. Denna körtel är extremt viktig och mycket aktiv – faktum är att sköldkörteln ersätter sig själv var tredje och fjärde månad och producerar nya celler det vill säga varje ny cell (DNA och RNA) dupliceras under tiden den är som den påverkas.

Om istället sköldkörteln och andra organ som lagrar jod är fylld med hälsosam jod det vill säga jod-127 från havsalger, skyddas sköldkörteln. Därför är det viktigt att hålla sköldkörteln och den  övriga kroppen försedda med viktiga mineraler. Havsalgerna är den absolut bästa källan för nyttig jod. Både jod-131 och radioaktiva strontiumet-90 kommer ut i naturen genom läckor i kärnkraftverk och olyckor med kärnkraft. När detta kommit ut i luften koncentrerar sig detta i kalciumrik mat som mjölk och gröna löv. När radioaktiviteten blandas med kalcium i maten och du äter detta kommer detta in i benmärgen och kan skada immuniteten och blodceller. Men om du kontinuerligt konsumera havsalger kan du få bort dessa från benmärgen och eftersom det hela tiden läcker ut radioaktivitet från benmärgen som fångas upp av blodet och det (strontium-90) går ut den normala vägen, så mycket som 90 procent kan absorberas. Studier visar att alginater, en osmältbar komponent av havsalger binder det radioaktiva strontiumet som formar en strontium alginat som följer med ut den naturliga vägen. Forskning visar att havsalgerna utöver att binda strontium-90 också binder barium, tenn, kvicksilver, zink, kadmium och mangan; alginaterna kan binda dessa ämnen och ta med sig dem ut ur kroppen.

Havsalger skyddar dej från många föroreningar och radioaktivitet och är en effektiv rensare av alla sorters ämnen som inte hör till kroppen, både som kommer i framtiden och som du redan har fått i dej. Havsalger neutraliserar de fria radikalerna, höjer oxidationen och skyddar dej allmänt från stress. Det är intressant att se att havsalgerna har använts för att få rent syre både i ubåtar och i rymdskepp.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar