Seaweed Dog

Seaweed dog är ett kosttillskott för hundar, framställt ur havsalger. Dessa havsalger växer i de stora oceanernas orörda djup och utgör daglig föda för många av havens innevånare. Det har visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för både människor och djur. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedomen) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Detta skall inte glömmas bort, då det avgör förhållandet sjukdom-hälsa.

I veterinär högskolans kompendium läser vi: ”genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i djurkroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga för djuren”. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Vid analys av havsalger har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemet samt är också enzymaktivatorer.

En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden och så vidare. En del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitaminer än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter). Havsalger har även antibiotiska egenskaper dock utan  att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad från den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och överförs till människan och även våra husdjur).

I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas djurens dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av miljö och felaktig hantering. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Bristsjukdomar uppkommer därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödning (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga  spårämnena och för mycket av vissa andra grundämnen. Grundämnesbalansen i djurens kroppar har förlorats. Seaweed dog havsalger bidrager till att återställa denna balans. Men det goda näringsinnehållet är inte allt. Seaweed dog har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller som till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur djurens kroppar. Det är Seaweed dogs kostfibrer, de så kallade alginaterna, som står för det renande arbetet, Seaweed dog ger alltså djuren både ett starkt tillskott av de nyttiga ämnena som de behöver och ett kraftfullt skydd mot de onyttiga.

Seaweed dog ger: finare päls, ökad prestationsförmåga, längre uthållighet, mindre sjukdomar, reducerar mängden tungmetaller i kroppen, sänker måttligt förhöjda blodfetter, lindrar mot muskelömhet.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar