Nyttan av havsalger

Dagens civilisation har sina fördelar men den har har också sina nackdelar. Bristen på rätt mineralhaltig föda är en väsentlig nackdel. Då din kropp är av mineralisk sammansättning är det av största betydelse att den tillförs de nödvändiga mineralerna. Alla dessa mineraler kan du få genom havsalger. Havsvatten är en mycket sammansatt vätska innehållande omkring 3,5% upplösta oorganiska beståndsdelar. Havsalger, som växer i havet, omvandlar dessa oorganiska beståndsdelar till organiska. Då havet utgör den lägsta delen av jordens yta, fungerar det som en uppsamlingsbassäng, där alla slags kemiska substanser töms ut av de många rörliga krafterna i naturen. Alla löst och transportabelt stoft blir antingen flyttat direkt och snabbt, eller indirekt och gradvis ner mot havet. Partiklar och ämnen blir bokstavligt talat burna av vinden, floderna och glaciärerna till havet. Andra substanser upplöses i vatten och förs till havsvattnet, där de blir fångade som i en fälla och blir på så sätt ständigt tillgängliga. Havet och havsvattnet har så att säga blivit en reservoar med en uppsamlad rikedom av kemiska material som gör att det finns mycket mer tillgångar i havet i jämförelse med på land.

Lämna ett svar