Havsalger och tungmetaller

Alla gröna växter bildar näring genom att förena koldioxid och vatten med hjälp av solenergi. De bildar socker som i sin tur omvandlas till stärkelse. Bruna och röda havsalger kan också bilda näring, men då de utnyttjar en annan del av ljuset bildas inte socker eller stärkelse utan något som kallas agar och alginat och carragin. Dessa ämnen kan inte spjälkas i tarmen, vilket innebär att de binder tungmetaller i kroppen. Tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium är giftiga om man får i sig för mycket av dem. De kan bland annat leda till hjärn-, hjärt- och skelettskador på barn och vuxna. Genom att äta havsalger binds till exempel bly som finns i tarmen så att det inte kan komma ut i blodet. Även lagrat bly som passerar tarmen binds där och följer med ut i toaletten. På två månader kan man bli av med cirka hälften av de tungmetaller som kroppen bär på.

Havsalger innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Havsalger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan även sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså hindra att man får diabetes och sjukdomar i hjärtat och blodomloppet.

Havsalger innehåller även en massa andra nyttiga ämnen, dessutom kan havsalger ha en renande effekt, då de kan ta upp och forsla bort skadliga tungmetaller i din kropp.

 

 

De olika havsalggrupperna

Havsalgerna brukar indelas efter sin färger: grönalger, brunalger och rödalger.

Man kan också dela in havsalgerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallade planktonblomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat Spirulinan, som är mycket proteinrik. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i så stor mängd i havet. De som kallas ”giftalger” är egentligen inga alger alls, utan liknar mer bakterier.

Varför havsalger?

Därför att vår tids allt mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr.

Dagens stressade människa handlar också i hög utsträckning mat i hel- och halvfabrikat, dvs processad mat som oftast kallas för junkfood.

Bristsjukdomar, allergier, ökade blodfetts- och sockerhalter har skapat en marknad för olika så kallade hälsotillskott. Allt fler människor köper allehanda produkter med förhoppningen att de ska bli friskare och starkare.

Om Du också tycker att det är viktigt att berika sin mat med tillskott av naturliga mineraler och spårämnen som finns i havsalger och som tycker att det är dags att ersätta junk food med functional food. Hör av Dej.