Alger innehåller fibrer

Det viktigaste kostrådet man kan ge är att äta en fiberrik och fettbalanserad kost. Alger innehåller höga halter av fibrer, speciellt en sort som vi vanligen får för lite av, nämligen vattenlösliga fibrer. Enligt Nationalencyklopedin har de ”gynnsam effekt på blodsockerhalten och insulinsvaret efter en måltid och kan sänka blodets kolesterolmängd”. De kan alltså hindra att man får diabetes och sjukdomar i hjärtat och blodomloppet. Alger innehåller även en massa andra nyttiga ämnen, dessutom kan alger ha en renande effekt, då de kan ta upp och forsla bort skadliga tungmetaller i din kropp. Alla gröna växter bildar näring genom att förena koldioxid och vatten med hjälp av solenergi. De bildar socker som i sin tur omvandlas till stärkelse. Bruna och röda alger kan också bilda näring, men då de utnyttjar en annan del av ljuset bildas inte socker eller stärkelse utan något som kallas agar och alginat och carragin. Dessa ämnen kan inte spjälkas i tarmen, vilket innebär att de binder tungmetaller i kroppen. Tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium är giftiga om man får i sig för mycket av dem. De kan bland annat leda till hjärn-, hjärt- och skelettskador på barn och vuxna. Genom att äta tång eller algsalt, binds till exempel bly som finns i tarmen så att det inte kan komma ut i blodet. Även lagrat bly som passerar tarmen binds där och följer med ut i toaletten. På två månader kan man bli av med cirka hälften av de tungmetaller som kroppen bär på.

De olika alggrupperna

Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Man kan också dela in algerna efter deras storlek. Makroalger är stora: tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små; till exempel plankton, mikroskopiskt små encelliga växter som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många säger man att de ”blommar”. Så kallad plankton-blomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat den berömda Spirulinan, som är mycket proteinrik. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i stor mängd i havet och är rika på spårämnen. De som brukar kallas ”giftalger” är egentligen inga alger alls, utan liknar mer bakterier.

do you need infection control?

Stimulating the immune system and preventing and treating infection is a challenge in ailments ranging from allergies, colds and flu, yeest and fungal infections and wounds to herpes. Seaweedtang literally thrivces in a sea of potential harmful microbes, yet it rarely succumbs to any sort of disease. For example tang is known to defend and protect itself from a whole host of infections and diseased states. Asian cultures have long utilized the therapeutic benefits of seaweedtang for healing wounds and decreasing inflammatory response, and studies now confirm that iit is the bioacttive substance in brown seaweed, fucoidan, that is responsible for the reduction in inflammatory response.. But seaweedtang also offers protection against bacterial, viral , yeast and fungal infections.,

tandköttsinflammation eller gingivitis

For decades among many cultures seaweedtang has been used to prevent and treat gingivitis also known as periodontal or gum disease. Gingivitis is an inflammation and infection caused by unhealthy bacteria in the mouth affecting the gums and teeth. More than four hundred types of bacteria are known to cause dental plaque, decay your teeth and weaken your immune system. Research shows that plaques effects are not limited to the oral cavity, but that the oral bacteria can enter the bloodstrem and cause cazrdiovascular and organ damage over time, ultimately contributing to heart attacks, strokes, diabetes and even premature death. Eating both red and brown seaweedstang on a regular bases can help fight infection and promote healthy mucous membranes and gums.

tång har naturliga beståndsdelar

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Tångkost har valt att inventera havets resurser och funnit att tång kan tillgodose många av de brister vi har i dagens livsmedel.

göteborgsbullen – visst kan man äta den

göteborgsbullen reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet. Den motverkar blodtryckshöjning och binder tungmetaller. Dessutom är den fiberrik och förbättrar tarmfunktionen och den innehåller de nödvändiga fleromättade fettsyrorna EPA och DHA, samt inte minst, den har en naturlig skyddsfaktor med en antibakteriell verkan. Äter du göteborgsbullen som är tångberikad, får du ditt behov av mineraler och spårämnen utan att du behöver tänka på några tillskott. Man kan säga att du får ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

tång är urnäring

Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser. Då tången som är mycket lättsmält, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får sköldkörteln den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor kan man i kroppen påvisa mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visar sig vara absolut nödvändiga. Dessa kallas för spårämnen. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik, kan en sådan produkt inte framställas, men naturen kan. I tång finns det livsviktiga tillväxthormonet B12 som bevisligen inte finns i landväxter. På grund av intensivt och effektivt jordbruk lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Maten, som sedan äts, har ofta genomgått en lång process genom industrin tills den blivit något färdiglagat fryst, som stoppas in i mikrovågsugnen. En marknad har uppstått för olika hälsotillskott på grund av att folk har fått olika bristsjukdomar, allergier och problem med sockerhalter och fetter. Om man går in i en butik och skall köpa vitaminer och mineraler, hur vet man då hur mycket kroppen behöver av varje vitamin, mineral eller spårämne? Dessutom är ju detta tillskott syntetiskt. Om du istället tar naturlig tång med urnäring får du något naturligt som kroppen lätt kan absorbera. Då tången har samma sammansättning som människans blod, har tången lätt för att hitta där det fattas vitaminer, mineraler och spårämnen, och fyller på där. Blir det överskott går det ut den normala vägen.

tång är naturligt

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tång kan tillgodose många av de brister som finns i dagens livsmedel. Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser.