Algmix kosttillskott för djur

I dagens kost finns det sällan tillräckligt med mineraler, vitaminer och spårämnen. Därför har jag utvecklat algmix kosttillskott som är framställt ur naturliga havsalger. Mineralämnena i havsalgerna gör det möjligt för kroppens celler att bygga upp leder, senor, nerver och en stark benstomme. Dessutom motverkas fettbildning i muskeltrådar och blodbanor och bristtillstånd korrigeras. Den höga halten kostfiber (33%) i Algmix absorberar giftiga tungmetaller och gör att matsmältningen fungerar bättre och ditt djur kan utnyttja födan effektivare. Resultatet blir att djuret blir friskare, piggare och mår bättre samt att pälsen blir tät och får fin lyster.

Nyckel till ett friskt liv är vad vi stoppar i oss

Läkarvetenskapen och forskningen känner till att ytterst små mängder av till stor del okända ämnen behövs för att människan skall förbli frisk. Samtidigt är det ett mysterium hur kroppen har förmågan till egen bot och bättring. Ishavsalger, dess makroalger, är havets njurar. Utan dessa dör havet och allt dess liv. I havsalger finns alla vitaminer och mineraler som allt levande på jorden behöver. Den process havsalgen utför i haven fortsätter i det landlevandes mage och tarmkanal när den inmundigas. Kroppens egen förmåga att bota sig själv är även ett mysterium: Men, visst är det så. Vi använder ingen sämre oljekvalitet i en dyr bil…. men vår egen kropp, som är långt mer komplicerad där häver vi ner all skräp och sörja och tror att det saknar betydelse. Men det gör det inte.

Algmix

Forskningsrön på senare tid har visat att alger har en lika god blodtrycksänkande effekt på patienter med mild hypertoni som betablockerare, dessutom utan biverkningar. En tänkbar förklaring kan vara algernas höga halt av eikosapentaensyra (EPA). Denna inverkan på cellmembranets fettsyrauppbyggnad så att arakidonsyran (förstadie till prostaglandiner) hämmas och därmed produceras mindre mängder av bland annat den kärlaggresiva substansen tromboxan A2. Även de proinflamatoriska leukotrinerna blockeras. Detta kan i sin tur ha en hämmande effekt på reumatoid artrit. Våra alger har också den sympatiska egenskapen att de ökar kalium/natrium förhållandet i kroppen, tack vare en trolig jonbytareffekt.

Alger

Alger är näringsrika. De innehåller i stort sett alla vitaminer vi behöver, i synnerhet B6 och B12. Plus mineraler och spårämnen. Sen är alger också väldigt rika på protein. På många ställen i världen, där människor inte har tillgång till så mycket kött, är det alger som är proteinkällan. De innehåller också en stor del kostfibrer som är nyttiga för oss eftersom de skyddar mot tarmsjukdomar.

Alger och potens

Bekymmer på Skansen i Stockholm. Visenterna, ett slags europeisk bisonoxe, ville inte föröka sig. Det gick år efter år, men det blev ändå ingen kalv. Då kom tipset från en ryttmästare: försök med havsalger! Som sista utväg gjorde man så innan visentkon skulle bli för gammal. Som tillskott i födan gav man visenterna havsalger. De åt med stor förtjusning och sen dröjde det inte länge förrän det också blev tillökning i familjen. En visentkalv kom till världen. Professor K. Vlachos styrker att ryttmästaren verkligen hade rätt om algernas påverkan på visentoxarnas fruktbarhet. 1968 gjorde Vlachos försök med havsalger på inseminationstjurar. Tjurarna fick algerna som tillskott i sitt gräs och i höet. Resultatet visade sig snabbt. Kvalitén på sperman ökade med 21,5 procent och tjurarna producerade dubbelt så mycket spermier. I den ostindiska världen finns en ö där gravida kvinnor alltid äter en viss alg för att deras barn ska bli stora och friska.

Alger och THX

Forskningen om havsalger är ännu bara på begynnelsestadiet. De forskare i USA som sysslat med havsalger hävdar emellertid att algernas mineraler och spårämnen är mycket viktiga för våra inre organ. Här kan vi se på thymuskörteln till exempel som ju THX-Sandberg sysslade med. Thymuskörteln eller brässen, är mycket beroende av spårämnen för att fungera och här hävdar Sandberg samt en del utländska forskare att thymushormoner har den egenskapen att de stöter bort främmande kroppar som infekterar olika organ. Det är riktigt att man har kommit fram till att havsalger har en läkande effekt på olika sjukdomar. Alla våra inre organ och körtlar är således mycket beroende av alger för att få de mineraler och spårämnen som de behöver. Våra hormoner, vars funktioner ännu till stor del är en gåta, har forskarna också funnit att var mycket beroende av spårämnena i alger för att fungera. Det är omöjligt att få fram mineralerna och spårämnena på konstlad väg. Dessutom verkar mineralerna som gift för kroppen om man får dem i för stora doser. I algerna förekommer det oerhört lite av varje ämne och proportionerna är helt rätt, detsamma som vi har i blodet. När du plockar dina alger försök att välja vatten som rena från industriutsläpp. Här hävdar emellertid forskarna att havsalgerna har en neutraliserande effekt på gifter i våra kroppar, att de till och med har förmågan att rensa ut radioaktivitet. Om man går efter regeln att aldrig använda alger som är tunnare än ett hårstrå kan man använda alla alger som växer i havet. Man kan lukta och smaka sig fram och inte råka värre ut än att man träffar på någon tång som inte är god i smaken. Inget är giftigt.

Alger och livsmedelskris

Kan då havens bestånd av havsalger lösa vår livsmedelskris? Nej. Men det skulle gå att odla upp världshaven om man satser mer på forskning av havsalger. Man måste ta reda på hur man bekämpar havsalgernas fiende och hur man lämpligen får den att föröka sig. Havsalgerna växer bäst ner till ett djup på 20 meter och där skulle man kunna bygga ställningar för havsalgodling. Haven är oerhört näringsrika och genom att pumpa upp vatten från större djup kan algodlingarna gödslas på ett naturligt sätt. Kina har odlat upp hela kusten med tång. Likaså Japan som importerar tång från andra länder. Det finns torkade alger att köpa i våra hälsokostaffärer, men varför kosta på det när hela haven är fulla av tång som man kan skörda året runt, och koka soppa på, rulla runt ris och gör vårrullar eller sätta till salladen.