var finns alger?

Alger växer praktiskt tagit överallt utom där det är så mycket is. att algerna inte får fäste. Man hittar dem överallt vid sandstranden, på stenar och på stranden, där de flutit upp. De alger som visas i detta häfte finns alla på ön Rörö i Norra Skärgården utanför Göteborg. Man kan finna dem utmed hela kusten från Kullens Fyr i söder till Kosteröarna i norr.

Havsalgtillskott

Havsalgtillskott finns i olika former färska, torkade eller i tablettform eller uppblandat med morotsfiber. Dessa tillskott är helt fria från biverkningar och kan utan komplikationer blandas med andra preparat eller mediciner- även mot sjukdom. Effekten av havsalger känns ofta direkt, men når sin optimala nivå efter cirka 5 månader. En ökad arbetskapacitet bättre syreupptag minskad trötthet både till vardags och vid hårt arbete samtidigt som du får ditt näringsbehov säkrat är ju skäl för att testa havsalger.

Havsalger och miljö

I takt med ökad nedsmutsning och miljöförsämring kommer vi förmodligen att få lita alltmer till havets rikedomar. Genom intensivt jordbruk och urlakning bortförs många mineralämnen från jorden som konstgödsel inte kan ersätta, så småningom uppkommer därför mineralbrist som direkt påverkar den föda vi intar. Alla de viktiga ämnen marken förlorar genom detta återfinner vi i havet. Havsalgtillskott finns i olika former. Dessa tillskott är helt fria från biverkningar.

Havsalger

Havsalger innehåller alla kända former av mineraler och spårämnen (mer än 100 stycken) och mindre kvantiteter av vitamin A, B, C, D, E. Dessutom finns fibrer, en stor mängd kolhydrater, lite fett (bra, fleromättat fett) och en hel del protein med alla aminosyror representerade. Havsalger innehåller cirka 8-10 procent protein, 60-85 procent kolhydrater, 2-3 procent fett och 15-20 procent spårämnen samt fibrer. Detta blir en komplett föda som är ungefär identisk med friskt blods innehåll av olika ämnen. – Vad kommer det sig att just havsalger innehåller allt detta? Alla livsviktiga ämnen finns i havet och absorberas av havsalgerna som lagrar dessa. De tycks även ha förmåga att skilja på ”nyttiga” och onyttiga ämnen och sorter bort giftämnen.

Havsalger som föda

Människor, främst i Asien och Söderhavet, har använt havsalger som föda i tusentals år. Vissa kulturer levde och lever nästan enbart av en kost bestående av fisk och torkade havsalger. De visar inga tecken på undernäring på grund av ensidig kost och är åtminstone jämfört med västerlänningar i allmänhet välbyggda och starka. Fetman är ett okänt fenomen. Eftersom fisk inte innehåller alla de näringsämnen vi behöver måste de väl finnas i havsalger? Mycket riktigt!

Havsalger – Det perfekta kosttillskottet

Bra varianter av havsalgtillskott innehåller en del vitaminer, alla kända former av mineraler och spårämnen, mycket kolhydrater, bra fett och en del protein. Vad är då havsalger? Havsalger är ett samlingsnamn på flera olika växtgrupper. De finns lite varstans, till och med på alptoppar (som lavar)! De flesta typerna av alger finns dock i vattnet och tjänar bland annat som föda för diverse vattendjur. Till största delen utgörs algerna av fritt svävande plankton. Havsalger innehåller det gröna färgämnet klorofyll som är en viktig del av fotosyntesen, det vill säga den process som ligger bakom allt liv på jorden. Storleksmässigt varierar algerna från de minsta, encelliga organismerna, till enorma växter som kan bli upp till 100 meter långa. Algerna var bland de tidigaste företeelserna på jorden. De var även först med att producera sin egen föda genom fotosyntesen. Algerna kan alltså betecknas som det organiska livets moder.

Rörö Havsalgkaka

En näringsriktig kaka som är mättande, nyttig och god. Med viktiga ingredienser som spårämnen, vattenlösliga fibrer och antioxidanter. Du får ditt behov av mineraler och spårämnen utan att behöva tänka på några tillskott. Rörö havsalgkaka ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen som du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen. En hälsosam kaka som: reglerar blodsockernivån, sänker kolesterolhalten i blodet, motverkar blodtryckshöjning, är fiberrikt, innehåller omega3 och har en naturlig skyddsfaktor och är antibakteriellt.

Den som har bäst immunförsvar överlever.

Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Havsalger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla in-organiska ämnen till organiska genom fotosyntes. Havsalger svarar för den största omvandlingsprocessen till detta näringssystem som förekommer på vår jord. De innehåller klorofyll och andra pigment för att absorbera radiationen och förvandla koldioxid och vatten till kolhydrater. De innehåller full uppsättning av mineraler, spårämnen, enzymer, co-enzymer, vitaminer, tillväxthormoner och många organiska sammansättningar, som har inflytande på fortplantningen och överlevnad under extrema förhållanden. Havsalgerna utnyttjar alla element, som ingår i havsvattnet. Man har vid analys av havsalger funnit mer än 100 grundämnen. Havsalger innehåller större mängd vitamin A och D än torskleverolja. De innehåller alla B-komplexets vitaminer. vitamin C och E. Det är ett faktum, att man finner vitaminer och mineraler i större mängd hos havsalger än hos något av det som växer på land. Proportionerna av mineralerna i havsvattnet är nästan identiskt med människans blod. Havsalger har antibiotiska egenskaper. Den bakteriostatiska effekten (bakterierna i jämvikt) motverkar bakteriernas skadliga inverkan utan att ge upphov till biverkningar eller allergier. De har neutraliserande effekt på giftiga substanser genom sitt överflöd av särskilda enzymer och sitt vitamin C innehåll. Vätejon koncentrationen av extraktet hos de flesta havsalgarterna är nära det neutrala (pH 7,5). Havsalgerna och oceanplantorna innehåller alla element, som är nödvändiga för bildande av och reparation av kroppens celler. De är underbart läkande och har lindrande egenskaper vad gäller alla former av irritationer och inflammationer, här öppnas nya vyer av möjligheter och hopp för helande av människans sjukdomar i en magisk framtid. Under hela evolutionen har havsalgerna kunnat gå stärkta ut från varje angrepp. Därför litar jag på evolutionen och havsalgerna.