Havsalger, spårämnen och enzymer

Spårämnens betydande roll i enzymer. Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i den levande cellen. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att det skall fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilket kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer …

Därför skall du välja det naturliga.

Naturligt visavi syntetiskt. Vänster-höger symmetri i naturligt och syntetiskt producerade material. Ett organiskt ämne är kiralt när det förkommer i två former som är identiska förutom att molekylernas rymdstruktur är spegelbilder av varandra. Ett ämne som är kiralt har alltså två former som förhåller sig till varandra som högerhand till vänsterhand. Runt omkring oss ser …

Havsalger och Havsvatten och Fostervatten

Om livet började när jorden fick hav och atmosfär och ett ozonskikt till skydd mot solens ultravioletta strålning, och om vi jämför denna tid med ett dygn; då har människan funnits i tio minuter och varit jordbrukande i två sekunder. Sedan dess har vi hunnit åstadkomma en hel del och det är egentligen bara havet …