Algexperten.

Selen är ett ämne som man behöver ytterligt små mängder av i den dagliga födan, men samtidigt det ämne där svensk normalkost visar den största bristen i förhållande till rekommenderat intag. Den enda säkra källan är föda från havet och det är inte osannolikt att selentillskottet är en av orsakerna till det ökade välbefinnandet många …

Algexperten.

Mineralämnen och spårämnen förekommer rikligt i alla alger. Eftersom ämnena finns i havsvattnet, kommer de också med i större eller mindre mängder i dessa växter. Havsvattnet kan aldrig som den odlade jorden bli utsuget på de sällsyntare ämnen som årligen bortförs med skördarna medan vi i jordbruket bara ersätter kvävesalter och möjligen fosfor, kalium och …

Algexperten.

Algerna är genomgående mycket rika på vitaminer, bland dem finner man många av jordens vitaminrikaste växter. Lägg särskilt märke till förekomsten av den viktiga vitamin B12. Viktmässigt sett ser värdena ut att vara låga, men det är bara små mängder vi behöver, och totalt sett är de betydelsefulla därför att så många livsmedel saknar dem …

Algexperten. Laminaria.

Laminaria är den torkade råvaran till matlagning, algmjöl och algtabletter. Naturligtvis finns det skillnader mellan arter som Laminaria digitata, hyperboreia och japonica eller mellan till exempel digitata från Sverige, Skottland, Irland och Island, men i regel är sådana skillnader obetydliga, när man jämför dessa brunalger med andra födoämnen. De största skillnaderna mellan olika prover finner …

tillbaka till naturen med alger

Vår tids allt mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i hög utsträckning mat i hel- …

Håret

Hur vet du om ditt hår får alla vitaminer, mineraler och spårämnen som det behöver? Det finns en speciell blandning av tång som hjälper ditt hår. Tången verkar genom att öppna tilltäppta hårfolliklar och en ökad cellbildning i hårbotten. Återställer mikrocirkulationen och ökar blodflödet i hårbotten. Ger en ökad näringstillförsel till hår-folliklerna genom att bryta …

En gammal nyhet för din framtid

Svensk nyttig pizza. Algers positiva effekter är sedan länge väl kända. De är mycket rika på protein, enzymer och naturliga mineralämnen; särskilt kalk och jod. Torkade havsalger innehåller 14 gånger mer kalcium än mjölk och i alger finns även en stor mängd vitaminer. Det algberikade mjölet ClasKelp används vid framställning av matbröd och pizzabottnar. Resultatet …

En naturlig källa till ny energi

Algberikat mjöl gör det lättare för dig att leva sunt och ändå fortsätta att njuta av dina favoriträtter. Claskelp är ett mjöl som är berikat med färska alger. Algers positiva effekter är sedan länge välkända. De är mycket rika på protein, enzymer och naturliga mineralämnen, särskilt kalk och jod. Torkade havsalger innehåller 14 gånger mer …

En naturlig väg till hälsa

claskelp är ett naturmedel framställt ur havsalger. Dessa havsalger som växer i de stora oceanernas orörda djup utgör daglig föda för många av havens invånare, dessutom har de visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. I sin rena havsmiljö ta havsalgerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår …