Din kropp är smartare än Du.

Du på Apoteket. När du kommer in på Apoteket vet du exakt vad Din kropp behöver av A, B, C, D-vitamin? Nej. Och du köper för säkerhetsskull extra mycket eftersom du inte vet. Du har alltså ingen susning av vad kroppen behöver.

Pga av intensivt och effektivt jordbruk lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Maten som sedan äts har ofta genomgått en lång process genom industrin tills den har blivit något fryst, färdiglagat som kan stoppas in i micron. En marknad har uppstått för olika hälsotillskott då folk har fått olika bristsjukdomar, allergier och problem med sockerhalter och blodfetter. Nu är det så att om du går in i en butik och skall köpa vitaminer och mineraler hur vet du då hur mycket exakt din kropp behöver av varje vitamin, mineral eller spårämne? Och om du köper får du ofta något syntetiskt. Men, om du tar naturliga havsalger som inte har bindningsmedel som ex. tabletter har, får du det naturliga som kroppen lätt kan absorbera. Då havsalgerna har samma sammansättning i blodet som vi människor, har havsalgerna lätt för att hitta där det fattas vitaminer, mineraler och spårämnen, och fyller på där. Blir det överskott går det ut den normala vägen. Havsalgerna har även en naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan samt innehåller de essentiella fetterna EPA och DHA. Havsalgerna reglerar blodsockernivån och sänker kolesterolhalten i blodet samt motverkar blodtryckshöjning. Havsalgerna är fiberrika och förbättrar tarmfunktionen samt binder tungmetaller (bly, kvicksilver, cesium, strontium), som går ut den naturliga vägen. Se där, kroppen i samarbete med naturen är fiffigare och smartare än du.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar