Urnäringsvatten; havsalgdryck, tångdryck, sjögräsdryck.

En välgörande balans är pH-värdet i matsmältningssystemet. Havsalgerna är den unika näringskällan när det gäller vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer och spårämnen. Makroalgerna innehåller alla de näringsämnen som din kropp behöver för att kunna undvika att råka ut för bristsjukdomar. På grund av förgiftningen och försurningen  av vår åkerjord har det försvunnit många viktiga näringsämnen. Därför kan makroalgerna bli en hälsokälla och en räddning för människans fortlevnad.

I makroalgerna finns alla mineraler och spårämnen, och de är rika på jod som är livsnödvändigt för sköldkörtelfunktionen. De innehåller också alginsyra, ett kolhydrat som har förmågan att eliminera oönskade tungmetaller. Det är välkänt att havsalger kan binda tungmetaller. Det är också känt att man med en minimal mängd havsalger i födan kan skydda sig mot att kroppen tar upp sådana tungmetaller som vi i ökad utsträckning får  i oss med maten. De härstammar t.ex. från bly från bilavgaser som hamnar i grönsaksodlingar och det kadmium, kvicksilver m.m. som upptas av grödor som gödslats med rötslam från  reningsverken. Man kan förstås ställa sig frågan om vi inte riskerar att havsalgerna innehåller mer tungmetaller än landväxter som odlats någorlunda giftfritt? Självklart tar havsalger upp tungmetaller från sin omgivning, ibland t.o.m. mer än landväxter. Men tungmetallerna blir så stenhårt bundna att de aldrig tar sig sig loss, aldrig kan passera tarmväggen och komma in i kroppen. Tvärtom kan havsalgerna alltid, även om de innehåller höga halter av tungmetaller, ta upp mer från tarmsystemet än andra födoämnen. Algkolloiderna hör definitionsmässigt till kostfiber, de kan inte brytas ned av kroppens enzymer. Tungmetallerna frigörs först om algkolloiderna på något sätt bryts ned.

I ett radioprogram 1994 diskuterades det häpnadsväckande påståendet att alginater inte bara skyddar oss mot tungmetaller som samtidigt kommit in i tarmen med annan föda, utan också från sådana som redan sugits upp av blodet och deponerats i skelettet, t.ex. den radioaktiva isotopen strontium 90 som bildas i stora mängder vid atomsprängningar. Detta påstående avfärdades naturligtvis av fysiker med argumentet att alginater inte spjälkas. Alltså kommer det inte in i blodet och heller inte ens i närheten av skelettet där strontiumisotopen avsätts och varifrån den utsänder sin cancerframkallande strålning. Tankegången är alldeles riktig. Men om vi hänvisar till de djurförsök som har gjorts med alginatet kan man konstatera att man hos djur som fått radioaktivt strontium intravenöst, kunde minska strontiumhalten i skelettet med 80% genom att ge alginat som kosttillskott. Förklaringen till detta är följande: När radioktiva isotoper lagrats i skelettet kommer varje dag en liten del av dem att frigöras och gå ut i blodet. Blodet förser tarmkanalen med saliv, magsaft, bukspott, tarmsaft och med vätska när innehållet i tunntarmen ska göras lättflytande. I tjocktarmen återuppsugs vätskan och med den dess tungmetaller. Denna återuppsugningen är så effektiv att kroppen inte spontant kan befria sig från depositionerna i skelettet, det blir bara en rundgång. Om vi äter alger blir situationen en annan. Då binds hella den lilla fraktion som kommit ut i tarmen till alginaterna och försvinner med avföringen istället för återuppsugas i tjocktarmen.

Om vi kompletterar vår föda med havsalgdryck får vi samma effekt. Algernas fykolloider utgör våra enda reningsmedel mot tungmetaller i födan och i kroppen, både de allmänt giftiga grundformerna och deras ännu mera mycket farligare radioaktiva isotoper.

Alginater, tillsammans med vitaminer och mineraler, förbättrar hälsotillståndet i samband med tandsanering, då risken för frigörande av kvicksilver är mycket stor. Makroalgerna har även en antibiotisk effekt. Detta för att kunna skydda sina egna arter. Havsalgdrycken är också unik genom sin möjlighet av jonbyte.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar