Algexperten. Laminaria.

Laminaria är den torkade råvaran till matlagning, algmjöl och algtabletter. Naturligtvis finns det skillnader mellan arter som Laminaria digitata, hyperboreia och japonica eller mellan till exempel digitata från Sverige, Skottland, Irland och Island, men i regel är sådana skillnader obetydliga, när man jämför dessa brunalger med andra födoämnen. De största skillnaderna mellan olika prover finner man inom säsongsvariationerna. Vår vanliga bladtång kan ha höga värden av proteiner under januari till maj, men låga värden juli till september.

Huvudbeståndsdelar Vatten Protein Fett Kolhydrat Fiber Aska

Laminaria 18 6,7 1, 6 49,1 5,4 19,2

jämfört med andra alger högt lågt högt medel högt högt

När det gäller algernas proteiner, kan man sammanfattningsvis säga, att de har en högre kvalitet än landväxternas, men att smältbarheten är relativt låg. Ser man till de ingående byggstenarna, kan man konstatera att Laminaria har procentuellt mer än hönsäggvita av asparagin, treonin, prolin, glycin, alanin och cystin. Viktigast för den mänskliga dieten är att cystin är en av de tre begränsande aminosyrorna för en köttätare, medan treonin och cystin är två av de vanligen fyra begränsande aminosyrorna för lactovegetarianer och för veganer.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar