Tre sorters alger

Det finns tre huvudtyper av alger: Grönalgerna liknar näringsmässigt våra vanliga grönsaker, eftersom de har samma klorofyllsorter. Brunalgerna är bäst på att binda tungmetaller. Hit hör knöltång och de flesta alger man kan köpa. Rödalgerna har en rödaktig färg. Hit hör dulse, som åts redan på vikingatiden. I böcker står ofta att grönalgerna växer ytligast, brunalgerna djupare och rödalgerna ännu längre ner i vattnet. Men det stämmer inte. Purpurtången, som finns längs västkusten som mörkt brunröda sallatsblad, växer till exempel i vattenlinjen. Likaså spiraltång, som är en brunalg.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar