Algexperten.

Mineralämnen och spårämnen förekommer rikligt i alla alger. Eftersom ämnena finns i havsvattnet, kommer de också med i större eller mindre mängder i dessa växter. Havsvattnet kan aldrig som den odlade jorden bli utsuget på de sällsyntare ämnen som årligen bortförs med skördarna medan vi i jordbruket bara ersätter kvävesalter och möjligen fosfor, kalium och kalcium.

Några sifferexempel:

Grundämne: N S K Mg Ca P Fe Mb Se

Laminaria 1,49% 0,68% 10,6% 1,67% 954mg% 358mg% 7,9mg% 2,2ppm 0,035ppm

Kalciumhalten är större än vad den är hos grönalger, rödalger, grönsaker och mjölk, ägg och sardiner. Den överträffas bara av några andra brunalger. Järnhalten är högre än hos rödalger, grönsaker, kött, fisk och ägg. Den överträffas av grönalger och vissa andra brunalger som den japanska matalgen Hizikia. Jodalgen slutligen är högre än hos flertalet brunalger och rödalger, högre än vad man finner hos skaldjur, kräftdjur, fisk, landväxter och landdjur.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar