Algexperten.

Selen är ett ämne som man behöver ytterligt små mängder av i den dagliga födan, men samtidigt det ämne där svensk normalkost visar den största bristen i förhållande till rekommenderat intag. Den enda säkra källan är föda från havet och det är inte osannolikt att selentillskottet är en av orsakerna till det ökade välbefinnandet många människor upplever av alger i födan eller av algtabletter. När det gäller övriga ämnen, de som inte här redovisas, kan man utgå från att de nära motsvaras av värdena i Wachters analyser.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar