Den som har bäst immunförsvar överlever.

Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Havsalger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla in-organiska ämnen till organiska genom fotosyntes. Havsalger svarar för den största omvandlingsprocessen till detta näringssystem som förekommer på vår jord. De innehåller klorofyll och andra pigment för att absorbera radiationen och förvandla koldioxid och vatten till kolhydrater. De innehåller full uppsättning av mineraler, spårämnen, enzymer, co-enzymer, vitaminer, tillväxthormoner och många organiska sammansättningar, som har inflytande på fortplantningen och överlevnad under extrema förhållanden. Havsalgerna utnyttjar alla element, som ingår i havsvattnet. Man har vid analys av havsalger funnit mer än 100 grundämnen. Havsalger innehåller större mängd vitamin A och D än torskleverolja. De innehåller alla B-komplexets vitaminer. vitamin C och E. Det är ett faktum, att man finner vitaminer och mineraler i större mängd hos havsalger än hos något av det som växer på land. Proportionerna av mineralerna i havsvattnet är nästan identiskt med människans blod. Havsalger har antibiotiska egenskaper. Den bakteriostatiska effekten (bakterierna i jämvikt) motverkar bakteriernas skadliga inverkan utan att ge upphov till biverkningar eller allergier. De har neutraliserande effekt på giftiga substanser genom sitt överflöd av särskilda enzymer och sitt vitamin C innehåll. Vätejon koncentrationen av extraktet hos de flesta havsalgarterna är nära det neutrala (pH 7,5). Havsalgerna och oceanplantorna innehåller alla element, som är nödvändiga för bildande av och reparation av kroppens celler. De är underbart läkande och har lindrande egenskaper vad gäller alla former av irritationer och inflammationer, här öppnas nya vyer av möjligheter och hopp för helande av människans sjukdomar i en magisk framtid. Under hela evolutionen har havsalgerna kunnat gå stärkta ut från varje angrepp. Därför litar jag på evolutionen och havsalgerna.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar