Algexperten.

Vi finner alltså sammanfattningsvis att Laminaria på alla områden har en sammansättning som i olika avseenden skiljer sig från landväxternas och landdjurens och därför är ett utmärkt komplement till den landbaserade födan, som alltid har vissa brister av naturliga orsaker, brister som kraftigt ökats på grund av industrialiserade jordbruksmetoder. Situationen har på senare tid ytterligare förvärrats genom surt regn, som lakar ur spårämnen ur våra åkermarker. Mycket av vad som sagts om Laminaria gäller alla de ätliga havsalgerna. I konkurrensen mellan olika alger kan man dock konstatera, att Laminaria utan minsta jämförelse är det algsläkte som det äts mest av jorden runt. Varje ansträngning att lansera dessa alger som ett värdefullt komplement till vår normalkost måste hälsas med största tillfredsställelse.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar