Algernas 7 huvudgrupper

  1. Blågrönalger-primitiva saknar cellkärna
  2. Grönalger-finns i övre vattenskiktet
  3. Euglenophy-gröna, encelliga, vissa saknar klorofyll och räknas till djurriket
  4. Kiselalger-encelliga, främst växtplankton
  5. Dinoflagellater
  6. Brunalger-flercelliga, hit hör olika tångarter vi känner till från västkusten
  7. Rödalger-flercelliga, ofta som korall

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar