Den som har bäst immunförsvar överlever.

Naturen synes ha utnyttjat sin inneboende kraft till att utveckla den fundamentala livsprocessen i den första formade växtligheten. Denna växternas ursprung är havets alger, så säregna i sin kvalitet och karaktär och som så mästerligt anpassar sin näring i alla levande organismer. Havsalger, från de minsta till de största arterna, har förmågan att förvandla in-organiska ämnen till organiska genom fotosyntes. Havsalger svarar för den största omvandlingsprocessen till detta näringssystem som förekommer på vår jord. De innehåller klorofyll och andra pigment för att absorbera radiationen och förvandla koldioxid och vatten till kolhydrater. De innehåller full uppsättning av mineraler, spårämnen, enzymer, co-enzymer, vitaminer, tillväxthormoner och många organiska sammansättningar, som har inflytande på fortplantningen och överlevnad under extrema förhållanden. Havsalgerna utnyttjar alla element, som ingår i havsvattnet. Man har vid analys av havsalger funnit mer än 100 grundämnen. Havsalger innehåller större mängd vitamin A och D än torskleverolja. De innehåller alla B-komplexets vitaminer. vitamin C och E. Det är ett faktum, att man finner vitaminer och mineraler i större mängd hos havsalger än hos något av det som växer på land. Proportionerna av mineralerna i havsvattnet är nästan identiskt med människans blod. Havsalger har antibiotiska egenskaper. Den bakteriostatiska effekten (bakterierna i jämvikt) motverkar bakteriernas skadliga inverkan utan att ge upphov till biverkningar eller allergier. De har neutraliserande effekt på giftiga substanser genom sitt överflöd av särskilda enzymer och sitt vitamin C innehåll. Vätejon koncentrationen av extraktet hos de flesta havsalgarterna är nära det neutrala (pH 7,5). Havsalgerna och oceanplantorna innehåller alla element, som är nödvändiga för bildande av och reparation av kroppens celler. De är underbart läkande och har lindrande egenskaper vad gäller alla former av irritationer och inflammationer, här öppnas nya vyer av möjligheter och hopp för helande av människans sjukdomar i en magisk framtid. Under hela evolutionen har havsalgerna kunnat gå stärkta ut från varje angrepp. Därför litar jag på evolutionen och havsalgerna.

Algexperten.

Vi finner alltså sammanfattningsvis att Laminaria på alla områden har en sammansättning som i olika avseenden skiljer sig från landväxternas och landdjurens och därför är ett utmärkt komplement till den landbaserade födan, som alltid har vissa brister av naturliga orsaker, brister som kraftigt ökats på grund av industrialiserade jordbruksmetoder. Situationen har på senare tid ytterligare förvärrats genom surt regn, som lakar ur spårämnen ur våra åkermarker. Mycket av vad som sagts om Laminaria gäller alla de ätliga havsalgerna. I konkurrensen mellan olika alger kan man dock konstatera, att Laminaria utan minsta jämförelse är det algsläkte som det äts mest av jorden runt. Varje ansträngning att lansera dessa alger som ett värdefullt komplement till vår normalkost måste hälsas med största tillfredsställelse.

Algexperten.

En mycket viktig och helt unik egenskap är alginaternas förmåga att binda tungmetaller, både algernas egna och den övriga födans så att de inte kommer in i kroppen. Ja, till och med tungmetaller som redan finns där till exempel radioaktivt strontium i skelettet minskar påtagligt vid Laminaria i dieten genom att alltid något diffunderar ut i blodet och via matsmältningsvätskor kommer ut i tarmen och tack vare alginaterna inte återabsorberas.

Algexperten.

Selen är ett ämne som man behöver ytterligt små mängder av i den dagliga födan, men samtidigt det ämne där svensk normalkost visar den största bristen i förhållande till rekommenderat intag. Den enda säkra källan är föda från havet och det är inte osannolikt att selentillskottet är en av orsakerna till det ökade välbefinnandet många människor upplever av alger i födan eller av algtabletter. När det gäller övriga ämnen, de som inte här redovisas, kan man utgå från att de nära motsvaras av värdena i Wachters analyser.

Algexperten.

Mineralämnen och spårämnen förekommer rikligt i alla alger. Eftersom ämnena finns i havsvattnet, kommer de också med i större eller mindre mängder i dessa växter. Havsvattnet kan aldrig som den odlade jorden bli utsuget på de sällsyntare ämnen som årligen bortförs med skördarna medan vi i jordbruket bara ersätter kvävesalter och möjligen fosfor, kalium och kalcium.

Några sifferexempel:

Grundämne: N S K Mg Ca P Fe Mb Se

Laminaria 1,49% 0,68% 10,6% 1,67% 954mg% 358mg% 7,9mg% 2,2ppm 0,035ppm

Kalciumhalten är större än vad den är hos grönalger, rödalger, grönsaker och mjölk, ägg och sardiner. Den överträffas bara av några andra brunalger. Järnhalten är högre än hos rödalger, grönsaker, kött, fisk och ägg. Den överträffas av grönalger och vissa andra brunalger som den japanska matalgen Hizikia. Jodalgen slutligen är högre än hos flertalet brunalger och rödalger, högre än vad man finner hos skaldjur, kräftdjur, fisk, landväxter och landdjur.

Algexperten.

Algerna är genomgående mycket rika på vitaminer, bland dem finner man många av jordens vitaminrikaste växter. Lägg särskilt märke till förekomsten av den viktiga vitamin B12. Viktmässigt sett ser värdena ut att vara låga, men det är bara små mängder vi behöver, och totalt sett är de betydelsefulla därför att så många livsmedel saknar dem fullständigt. Ett analysexempel och några jämförelser;

Vitaminer per 100g A(IU)B1(mg)B2(mg)Niacin(mg)C(mg)B6(mg)B12(ug)

Laminaria 430 0,08 0,32 1,8 11 0,27 0,3

jämfört med andra alger mkt lågt ej högt ej högt lågt medel högt medel

tomater 200 0,02 0,03 0,3 20 0,11 0

äpplen 5 0,02 0,03 0,2 5 0,03 0

Det viktigaste är att detta är naturligt och inte syntetiskt framställt i en fabrik.

Glöm inte att vi kommer från naturen.

Algexperten. Laminaria.

Laminaria är den torkade råvaran till matlagning, algmjöl och algtabletter. Naturligtvis finns det skillnader mellan arter som Laminaria digitata, hyperboreia och japonica eller mellan till exempel digitata från Sverige, Skottland, Irland och Island, men i regel är sådana skillnader obetydliga, när man jämför dessa brunalger med andra födoämnen. De största skillnaderna mellan olika prover finner man inom säsongsvariationerna. Vår vanliga bladtång kan ha höga värden av proteiner under januari till maj, men låga värden juli till september.

Huvudbeståndsdelar Vatten Protein Fett Kolhydrat Fiber Aska

Laminaria 18 6,7 1, 6 49,1 5,4 19,2

jämfört med andra alger högt lågt högt medel högt högt

När det gäller algernas proteiner, kan man sammanfattningsvis säga, att de har en högre kvalitet än landväxternas, men att smältbarheten är relativt låg. Ser man till de ingående byggstenarna, kan man konstatera att Laminaria har procentuellt mer än hönsäggvita av asparagin, treonin, prolin, glycin, alanin och cystin. Viktigast för den mänskliga dieten är att cystin är en av de tre begränsande aminosyrorna för en köttätare, medan treonin och cystin är två av de vanligen fyra begränsande aminosyrorna för lactovegetarianer och för veganer.

tillbaka till naturen med alger

Vår tids allt mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i hög utsträckning mat i hel- och halvfabrikat, även så kallad junk food. Bristsjukdomar, allergier, ökade blodfetts- och sockerhalter har skapat en marknad för olika så kallade hälsotillskott. Allt fler människor köper allehanda produkter med förhoppningen att de ska bli friskare och starkare. Länge leve livet och det är dags att berika maten med tillskott av naturliga mineraler och spårämnen som alger.

Håret

Hur vet du om ditt hår får alla vitaminer, mineraler och spårämnen som det behöver? Det finns en speciell blandning av tång som hjälper ditt hår. Tången verkar genom att öppna tilltäppta hårfolliklar och en ökad cellbildning i hårbotten. Återställer mikrocirkulationen och ökar blodflödet i hårbotten. Ger en ökad näringstillförsel till hår-folliklerna genom att bryta ner transportbarriärna.

En gammal nyhet för din framtid

Svensk nyttig pizza. Algers positiva effekter är sedan länge väl kända. De är mycket rika på protein, enzymer och naturliga mineralämnen; särskilt kalk och jod. Torkade havsalger innehåller 14 gånger mer kalcium än mjölk och i alger finns även en stor mängd vitaminer. Det algberikade mjölet ClasKelp används vid framställning av matbröd och pizzabottnar. Resultatet blir en nyttig produkt, med samma smak och utseende som bröd bakat på vanligt mjöl. Vanligt mjöl innehåller inte tillräckligt av de spårämnen och mineraler som behövs i både vuxna och barns kroppar – och hjärnor. Algmjölet innehåller dessutom ett naturligt ämne, som binder fukten i brödet, vilket håller brödet färskt under längre tid. Man slipper konserveringsmedel, tillskott av syntetiska vitaminer och andra konstgjorda tillsatser. Alginat som finns i brunalger, är vattenlösliga kostfibrer som håller både blodsocker och kolesterol i schack. Alger stärker kroppens motståndskraft, till exempel mot fria radikaler, eftersom de innehåller bakteriedödande ämnen. Nu är svensk nyttig pizza möjlig.