Havsalger och miljö

I takt med ökad nedsmutsning och miljöförsämring kommer vi förmodligen att få lita alltmer till havets rikedomar. Genom intensivt jordbruk och urlakning bortförs många mineralämnen från jorden som konstgödsel inte kan ersätta, så småningom uppkommer därför mineralbrist som direkt påverkar den föda vi intar. Alla de viktiga ämnen marken förlorar genom detta återfinner vi i havet. Havsalgtillskott finns i olika former. Dessa tillskott är helt fria från biverkningar.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar