Alger. Seaweed Kick

Enbart rena naturliga alger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i de stora oceanernas orörda djup som utgör daglig föda för många av havens innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystement skall hålla i balans.

Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan!  Vid analys av havsalger har man funnit mer än 120 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysator i hormon och enzymsystemen eller också är de enzymaktivatorer.

En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Magnesium.

Spårelement är grundämnen som förekommer i små mängder. Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden och så vidare. En hel del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 ( som bevisligen ej finns i landväxter).  Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotiken, som lagras i köttet och överförs till människan).

I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, Omega-3 och ubiqunonet Q10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även  fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra  av grundämnena.

Dessa Seaweed Kick återställer den grundämnesbalans i kroppen som har gått förlorad. De har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur din kropp. Det är kostfibrerna, de så kallade aginaterna, som står för detta renande arbetet.

Detta är världens enda algkapslar som består av rena makroalger.

Alger är bra mot nervöst hjärta (när läkare konstaterar att inget organiskt fel föreligger)

Du får längre uthållighet. Sänker måttligt förhöjda blodfetter.

Reducerar tungmetaller i kroppen. Färre och lindrigare förkylningar.

Lindrar mot tillfällig muskelvärk. Förbättrar kroppens saltbalans.

Lindrar tillfällig förstoppning. Lindrar mot lättare migrän.

Bra för hud, naglar och hår.

 

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar