tång är naturligt

Grunden för ditt välbefinnande är att du ska kunna tillgodose dina behov av näringsämnen genom din kost. Men eftersom dagens föda ofta inte på naturlig väg innehåller alla de beståndsdelar vi behöver, har många företag berikat sina produkter med artificiella preparat. Men tång kan tillgodose många av de brister som finns i dagens livsmedel. Naturlig tång är en ren näring utan tillsatser.

Lämna ett svar