Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderat det vill säga även pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan beror på inte bara jod-innehåll utan också dess bromida enoliska sammansättning. Mycket intressant är att djurförsök har visat att havsalger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, detta är infektioner som har ökat i resistens på grund av det allmänt överutnyttjande av antibiotika. Vetenskapsmän har också upptäckt att havsalger kan läka kirurg-infektioner. Senare upptäckter har visat att inoperation av konstgjorda höfter och hjärtvalver har kunnat hindra patienter att få livshotande infektioner.

En studie i Australien visar att havsalger reducerar infektions-orsakande bakterier det vill säga superbakterier som MRSA (Staphylococcus aureus) vilket utvecklas på metalimplantat som ofta är resistenta mot bakterier. I laborationsexperiment har det visat sig att det har hindrat 90% av bakterierna att binda sig på plaster. Det är alltså samma verkan som havsalger har som skyddar sig mot bakterier och andra marin-organismer i havet.

Forskare har också testa med kateter som de har täckt med havsalger och funnit  85% mindre bakterier efter 12 månader, mot normalt. Det katetrar som inte hade täckts med havsalger var täckta med patoga bakterier. Det tycks som om havsalger inte döda bakterier direkt utan hindra micro-organismer att samlas tillsammans och på detta sätt hindra infektion.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar