Var kan man plocka havsalger?

Välj rena vatten, långt från industrier och kommunala avlopp.

De aginatrika arterna knöltång, bladtång och fingertång har vi bara i Bohuslän och i Hallands klippiga delar. Blåstången som går in i Östersjön blir ”träig” i smaken, med undantag för själva toppen, den delen av ”bladet” som kommer utanför sista paret blåsor. Denna del av topparna går utmärkt att torka och använda som te, som har en milt laxerande verkan.

Viktigt är också att bara ta de årsfärska delarna av havsalgerna. Hos knöltång är det topparna och sidoskotten, 10-20 cm. Vanligen är dessa nyutvuxna delar gulgröna, medan de äldre delarna är bruna till svarta. Hos bladtång däremot är det baspartiet som är yngst, toppen äldst. En tumregel är också, att man kan ta de nya delarna så långt som de saknar mossdjur, hydroider, skalbyggande maskar och små fluffiga påväxtalger. Och se till att du inte får med några snäckor eller musslor i kassen, när du samlar. Havsalgerna självt håller sig färsk i kylen minst en vecka (att den svartnar gör inget), men finns där djur med, så ruttnar de snart och fördärvar alltsammens.

Lämna ett svar