Havsalger har naturlig skyddsfaktor med antikbakteriell verkan

Havsalger har den extraordinära möjligheten att verka mot varierande microber, inkluderande pencillin-resistenta bakterier. Forskarna tror att havsalgernas antibiotiska egenskaper kan bero på inte bara jod-innehållet utan också dess bromida enoliska sammansättning. Remarkabelt är att djurförsök har visat att havsalger kunnat hindra och läka staffylo-kock infektioner, dessa är infektioner som är ökat resistent mot antibiotika på grund av allmänt överutnyttjande av antibiotika.

Lämna ett svar