Havsalger från Rörö

Enbart rena naturliga havsalger utan tillsatser. I alla algtabletter finns det bindemedel. Detta är rent naturliga alger. Dessa havsalger växer i havet som utgör daglig föda för många av havets innevånare, dessutom har det visat sig vara ett alldeles utmärkt kosttillskott för oss människor. Man kan tolka nyttan av ett dagligt havsalgintag enligt följande: Då havsalgerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer än 120 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemen eller också är de enzymaktivatorer. En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen). Mineraler är grundämnen som förekommer i relativt stora mängder i kroppen till exempel Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfor, Svavel, Magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små mängder.Spårelement är till exempel alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden och så vidare. En hel del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna. Havsalger har betydligt större mängd A- och D-vitamin än till och med torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör, att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter). Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan som lagras i köttet och överförs till människan). I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, Omega 3 och ubiqunonet Q-10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra av grundämnena. Dessa havsalger återställer den grundämnesbalans i kroppen som har gått förlorad. De har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur din kropp. Det är kostfibrerna, de så kallade alginaterna, som står för detta renande arbete.

Lämna ett svar